Dringend gezocht: 1.500 leerkrachten

 

En nog steeds denkt de minister jongeren over de streep te trekken met een campagne om de voordelen van het onderwijsambt “roze” in te kleuren…

Je vraagt je werkelijk af welke positieve elementen zij KAN (durft) aanhalen om jongeren te overtuigen. Of zal zij nu ook beginnen over de vele verlofdagen? Of over de eenvoudige combinatie arbeid / gezin??

Misschien moet de overheid maar eens werk maken van échte maatregelen die het onderwijsambt herwaarderen. Misschien moet de minister nu eerst iets zou doen aan de invulling van de huidige onderwijsjob.

Wat als… de onderwijsminister maatregelen zou treffen die de leerkracht opnieuw als leerexpert erkent en waardeert zodat we de zelfverklaarde peda- en andere gogen de deur kunnen wijzen. Als je de berichtgeving volgt, is zowat iedereen onderwijsdeskundig met uitzondering van de leerkracht zelf…

Wat als… de minister nu haar leerkrachten in bescherming zou nemen en hen zou verbieden om nog schoolexterne fondsenwerving voor de werkgever (schoolbestuur) te organiseren.

Wat als… de minister zou zorgen voor nieuw ondersteunend personeel zodat geen enkel toezicht nog bij een leerkracht mag terechtkomen.

Wat als… zij een vertrouwensverklaring verplicht zou laten opnemen in het schoolreglement zodat ouders niet aanhoudend de leerkracht (en bij uitbreiding het schoolbeleid) zouden bekritiseren en in vraag zouden stellen.

Wat als… ze de sleutel van de schoolpoort opnieuw aan het onderwijspersoneel zou geven zodat men de schoolpoort niet langer kan platwalsen voor elk opvoedingsprobleem.

Wat als… “onderwijzen” opnieuw de enige kerntaak van het onderwijs zou worden. Dan konden alle opvoedingstaken weer voluit door de ouders ter harte worden genomen.

Misschien waren er dan geen wollige campagnes nodig om mist te spuien om jongeren met “vals roze” naar onderwijs te lokken…