Loopbaanpact

Loopbaanpact: minachting voor onderwijspersoneel ! Ook COV Antwerpen is teleurgesteld over de bescheidenheid en beperktheid van het voorstel waarmee de onderwijsminister denkt de herwaardering van de leerkracht vorm te kunnen geven. Het biedt geen soelaas voor de...

Stikkapot, uitgeknepen en vernederd

“Het water staat ons aan de lippen. Geef ons kleinere klassen. Geef ons meer ondersteuning. Zorg ervoor dat we tijd en ruimte krijgen om echt te kunnen geven wat elke leerling nodig heeft.”  Bijna onmiddellijk nadat deze woorden worden uitgesproken zie je diezelfde...

Sociale vrede in gevaar

Deze namiddag keurt de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement wellicht ‘het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ goed. Kortweg het M-decreet. De christelijke onderwijsvakbonden COC...

Besparingen openbare sector terugschroeven!

Vandaag verklaarde minister Muyters dat Vlaanderen het boekjaar 2013 afsluit met een overschot van 174 miljoen euro. Dat overschot wordt gebruikt om de schuld van Vlaanderen af te bouwen. De onderwijsvakbonden hebben daar bedenkingen bij. Minister Muyters vergeet dat...