Het sterke signaal vanuit het basisonderwijs op deze onderwijsstakingsdag heeft de Vlaamse politieke partijen wakker geschud. De motie van CD&V, N-VA, Open VLD, sp.a en Groen geeft zeer concreet opdracht aan de commissie onderwijs. Er staan maatregelen in die het werken in de klas versterken via zorgondersteuning en meer kinderverzorgers, die de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs optrekken en die voorzien in betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning voor de schoolleider. 

Belangrijk voor het COV is dat de bijhorende budgetten nog verduidelijkt worden. We zullen hierop nauwgezet toekijken op basis van het huiswerk plan basisonderwijs dat we met de sociale partners maakten en de noden die er werkelijk zijn. Het COV, grootste vakbond voor het basisonderwijs is tevreden dat minister Crevits (CD&V) samen met de regeringspartijen en de oppositie alvast deze motie heeft kunnen bereiken.