Op 27 februari besliste de COV Raad tot staking: GENOEG IS NU ECHT GENOEG!!

COV Antwerpen staakt:
VOOR een voelbare herwaardering van het onderwijsambt
VOOR een echt loopbaanpact
VOOR afdwingbare beleidsmaatregelen die rekening houden met het tijdbestedingsonderzoek
VOOR een Plan Basisonderwijs dat voor de politieke partijen vandaag blijkbaar GEEN echt engagement waard is.

COV Antwerpen onderschrijft het ordewoord van de COV Raad en roept alle leden en besturen op het stakingsorder voor woensdag 20 maart 2019 nauwgezet te volgen. Volg de informatie verder ook via de actiepagina www.cov.be.

Klik hier voor onze provinciale pamfletten: