Samen meer ‘leer-kracht’ : onze sessies:

Je kan niet op voorhand reserveren voor een sessie, maar haal bij het binnenkomen op de beurs je reservatieticket af aan de infobalie.

4 leerwinkels 

 


Workshop 1: De leerkracht maakt het verschil, ook in co-teaching (lagere school)

Spreker: Ludo Heylen 

Doelgroep: klasleerkrachten lagere school – zorgcoördinatoren

Inhoud:

Als de leerkracht gelooft in de kracht van het leren van de leerlingen, dan verhoogt de leerwinst bij die leerlingen zienderogen. Een snelle maatschappij en het M-decreet verplichten ons om heel creatief om te gaan met deze grote diversiteit in leren en competenties in de klas. Vaak zit je als leerkracht met de handen in het haar en vraag je je af hoe je hiermee om moet gaan. Toch blijft de leerkracht het verschil maken voor elke leerling individueel. Soms is de trukendoos van de leerkracht leeg, maar door talenten van 2 leerkrachten te bundelen, wordt weer duidelijk dat les geven niet op trucjes gebaseerd is. Ludo Heylen neemt ons mee naar de kern van het krachtig organiseren van les geven, zodat de leer-kracht van leerlingen ten volle tot ontplooiing kan komen.


 

Workshop 2: EDI – Expliciete directe instructie; waar je nu al goed in bent nog sterker maken.

Spreker: Koen Van Overstraeten

Doelgroep: klasleerkrachten en zorgcoördinatoren

Inhoud:

Instructie is het krachtigste instrument van de leraar. In deze vorming vertrek je vanuit EDI of Expliciete Directe Instructie. Daarbij begeleid je leerlingen doorheen de les en houd je controle over het leerproces volgens een vast stramien. Deze aanpak verhoogt de leseffectiviteit en zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

In dit praktijkgericht vormingsmoment bundelen we tal van tips en technieken om je lessen via deze effectieve methodiek uit te werken. We passen de principes toe op concreet lesmateriaal zodat je er de volgende dag in je klas mee aan de slag kan. Leraren zijn enthousiast over de inhoud van EDI, want ze mogen doen waar ze goed in zijn, namelijk onderwijzen!


 

Workschop 3: De leerkracht maakt het verschil, ook in co-teaching (kleuterschool)

Spreker: Ludo Heylen.

Doelgroep: klasleerkrachten – zorgcoördinatoren

Inhoud:

Als de kleuterleidster gelooft in de kracht en de mogelijkheid van het ontwikkelen van de kleuter, dan verhoogt de leerwinst bij die kleuters zienderogen. Een snelle maatschappij en het M-decreet verplichten ons om heel creatief om te gaan met een grote diversiteit en competenties in de klasgroep. Vaak zit je als kleuterleidster met de handen in het haar en vraag je je af hoe je hiermee om moet gaan. Toch blijft de kleuterleidster het verschil maken voor elke kleuter individueel. Soms is de trukendoos van de kleuterleidster leeg, maar door talenten van 2 mensen te bundelen, wordt weer duidelijk dat les geven in de kleuterklas helemaal iets anders is dan spelen. Ludo Heylen neemt ons mee naar de kern van een krachtig aanreiken van ontwikkelingskansen, zodat de leer-kracht van kleuters ten volle tot ontplooiing kan komen.


 

Workschop 4: 

Aanvangsbegeleiding: meer dan info geven aan pas afgestudeerde leerkrachten, door een mentor.

Spreker: Carin Smolderen

Doelgroep: directies – beleidsondersteuners – klasleerkrachten  – zorgcoördinatoren

Inhoud:

Aanvangsbegeleiding kent heel wat verschillende invullingen, afhankelijk van de schoolcontext. Op zich is dat geen probleem. Het is wel belangrijk dat er een brede invulling is. Want aanvangsbegeleiding is meer dan info geven en zorgen dat alles in de klas draait. De doelgroep van aanvangsbegeleiding is ruimer dan enkel pas afgestudeerde leerkrachten. En aanvangsbegeleiding is een taak van meerdere teamleden, niet enkel van de mentor.

Goede aanvangsbegeleiding zorgt voor professionalisering en zet aan tot een blijvend leerproces, bij de beginner maar ook bij de andere teamleden.

In deze workshop staan we stil bij de invulling van het begrip ‘aanvangsbegeleiding’ en we bekijken wat nodig is om dit zo goed mogelijk uit te bouwen in de school.