De onderwijsvakbonden hebben op donderdag 16 maart van de onderwijsminister vernomen dat er geen extra middelen zijn voor de concrete uitwerking van een loopbaanpact. Ingaand op de vraag van het Gemeenschappelijk Front heeft de minister ook beslist om voorlopig geen ingrepen te doen in de opdracht van leraren. Een onderzoek naar taakbelasting moet eerst klaarheid brengen over de werkdruk en taakbelasting bij het onderwijspersoneel. Daarmee plaatst de minister het loopbaanpact (en dus de herwaardering van de leraar) in de koelkast. Het onderzoek wordt gestart, resultaten worden binnen een jaar verwacht. De leraar zal dan bijna 20 jaar op de beloofde (her)waardering wachten.

COV Antwerpen blijft de Vlaamse Regering op haar verantwoordelijkheid wijzen: als de Vlaamse Regering het goed meent met het onderwijspersoneel van het basisonderwijs, dan zijn er dringend extra financiële investeringen broodnodig. Het basisonderwijs is dan bij uitstek het fundament van de onderwijsloopbaan van elk kind. Het zijn de leraars die de spil zijn in onderwijs. Zij moeten de waardering voelen die hen toekomt. Dat kan enkel als zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: lesgeven!

Het toekomstplan voor een sterk basisonderwijs staat in de steigers. Die toekomst begint morgen!

COV Afscheid Gust Govaerts