Collega,

Net voor het ingaan van de kerstvakantie heeft de Federale Regering u nog bedacht met een leuk eindejaarsgeschenk. Op de journaals van vandaag kon je vernemen dat Maggi De Block, zoals reeds eerder gevreesd, haar regelgeving “Bekwame Helpers” heeft doorgedrukt.

Ondanks de (o.a. door M-decreet) stijgende medische zorgvragen in onderwijs voorziet de overheid niet in personeel met voldoende expertise om aan deze zorgvragen te kunnen voldoen. Integendeel, waar de wetgeving de leerkrachten vandaag nog beschermd tegen overmatige toename van zorgvragen, werkdruk en verantwoordelijkheid, zorgt De Block voor aangepaste wetgeving. Het staat U als leerkracht vrij om al dan niet in te gaan op deze vraag. U kan dus NIET verplicht worden deze taken op te nemen. Het zou nog mogen mankeren… Maar we weten allemaal dat het spelletje van morele druk welig zal tieren. De enige manier om (op termijn) het gepaste personeel toegewezen te krijgen, is niet toegeven aan die druk!

Het verbaast ons (of misschien toch niet…) dat onze onderwijsminister niet in de bres is gesprongen om haar leerkrachten te vrijwaren van deze bijkomende taken en verantwoordelijkheden. Het zou getuigen van betrokkenheid indien er een signaal zou kunnen klinken dat deze medische handelingen (hoe beperkt ook) GEEN opdrachten zijn voor het onderwijspersoneel! De minister verkiest het zwijgen… We kunnen evenwel niet geloven dat zij niet zou bekommerd zijn voor haar onderwijspersoneel…

Collega, uit de vele signalen die we de voorbije dagen hebben ontvangen blijkt overduidelijk dat dit trimester weer net dat ietsje te lang was. Onze leerkrachten, directeurs en het ondersteunend personeel kraken en begeven onder immense werkdruk. Een loopbaanpact (?) heeft daar nog niks aan veranderd. Een plan Basisonderwijs bleef dode letter. De minister mag zich dan trots op de borst kloppen dat haar Vlaamse Regering zwaar investeerde in scholenbouw (Vlaams Parlement 20/12/2017) maar is er zich weinig of niet van bewust dat haar mensen stilletjes kapot gaan.

COV Antwerpen zal zich de komende weken bezinnen over deze neerwaartse spiraal. Mogelijk is de tijd van overleg voorbij en luistert de minister enkel naar de taal van de harde actie. Onze besturen houden alleszins rekening met deze evolutie. Gezien de vragen van directeurs, gezien de werkdruk op al het personeel, gezien het ongebreidelde doorschuiven van verantwoordelijkheden,… is het meer dan ooit tijd om samen die strijd aan te gaan. Directeurs en personeel samen voor een sterk basisonderwijs! Waar wachten we nog op?

We houden eraan U langs deze weg, ondanks alle kommer en kwel, toch zeer fijne kerstdagen toe te wensen. Geniet van het samenzijn in familieverband. Neem tijd en rust om de batterijen weer op te laden. Maak tijd voor datgene wat écht telt en zorg dat je daar, bij je naasten, op je best bent. U verdient het!

Met syndicale groeten,

Raf Waumans,
Provinciaal voorzitter.

COV Afscheid Gust Govaerts