Sociale vrede in gevaar

Deze namiddag keurt de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement wellicht ‘het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ goed. Kortweg het M-decreet. De christelijke onderwijsvakbonden COC...

Besparingen openbare sector terugschroeven!

Vandaag verklaarde minister Muyters dat Vlaanderen het boekjaar 2013 afsluit met een overschot van 174 miljoen euro. Dat overschot wordt gebruikt om de schuld van Vlaanderen af te bouwen. De onderwijsvakbonden hebben daar bedenkingen bij. Minister Muyters vergeet dat...