Vandaag verklaarde minister Muyters dat Vlaanderen het boekjaar 2013 afsluit met een overschot van 174 miljoen euro. Dat overschot wordt gebruikt om de schuld van Vlaanderen af te bouwen. De onderwijsvakbonden hebben daar bedenkingen bij.

Minister Muyters vergeet dat de Vlaamse Regering eind 2012 aan de overheidsvakbonden een ‘inspanning’ vroeg van 100 miljoen euro om de begroting 2013 in evenwicht af te sluiten. Nu blijkt dat de inkomsten onderschat werden en de uitgaven onderschat. Bij een beter opgestelde begroting waren die besparingen dus niet nodig geweest.

Vermindering vakantiegeld

Aan het onderwijs werd een inspanning gevraagd van 80 miljoen euro. Deze 80 miljoen werd gevonden door het vakantiegeld van de personeelsleden te verminderen van 92 % van het maandloon naar 70 %. Deze vermindering zal toegepast worden in 2014 en 2015. Eind 2014 moet er onderhandeld worden over het vakantiegeld vanaf het jaar 2016. De onderwijsvakbonden gaan ervan uit dat deze besparing op het vakantiegeld dus zal ongedaan gemaakt worden. Het gaat immers niet op dat de lonen van het onderwijspersoneel verminderd worden om zo de overheidsschuld af te bouwen.

Competentieontwikkeling

Vandaag begonnen in het Vlaams Parlement de besprekingen over het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Cruciaal in dat decreet is de competentieontwikkeling van de personeelsleden. Wat blijkt? Waar de Vlaamse Regering stelt dat competentieontwikkeling van personeelsleden belangrijk is om de doelstellingen van dat decreet te behalen, gaat ze nu aan het Vlaams Parlement voorstellen de middelen die pas vorig jaar voor competentieontwikkeling van de personeelsleden werden voorzien te verminderen. Dat doet ze door een enveloppefinanciering in te voeren die als gevolg zal hebben dat minder personeelsleden dan oorspronkelijk voorzien, hiervoor kunnen ingezet worden.

Onderwijsvakbonden misnoegd

Het is duidelijk dat de onderwijsvakbonden niet tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen. Zij vragen duidelijk dat het vakantiegeld vanaf 2016 opnieuw verhoogd zal worden en zij vraagt dat de middelen die oorspronkelijk voor competentieontwikkeling werden voorzien, ook toegekend zullen worden. 

 

COV Afscheid Gust Govaerts