Deze namiddag keurt de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement wellicht ‘het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ goed. Kortweg het M-decreet. De christelijke onderwijsvakbonden COC en COV vrezen dat de scholen de doelstellingen niet waar zullen kunnen maken. COC en het COV roepen de parlementsleden op om dit decreet pas te laten ingaan op de dag dat Vlaanderen zijn beloftes nakomt.

 

Het ontwerp van decreet zou moeten leiden tot meer inclusief onderwijs, zodat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op voet van gelijkheid met anderen kunnen participeren aan het school- en klasgebeuren. Marianne Coopman: “Het ontwerp heeft een zeer lange voorgeschiedenis en beroert nog steeds heel wat onderwijsmensen. Niet omdat het onderwijspersoneel geen inspanningen wil leveren voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, maar wel omdat het Vlaams Parlement zijn verantwoordelijkheid niet opneemt.”

Budgettair kader

Jos Van Der Hoeven: “Het dossier sleept al zo lang aan door het ontbreken van een degelijk budgettair kader. Er zijn voldoende middelen nodig voor de individuele ondersteuning van leerlingen, voor aanpassingen aan de schoolgebouwen, de ontwikkeling van de nodige competenties bij leraren en personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, het uitsluiten van het risico op overbevraging, kwaliteitsvol onderwijs … Omdat de doelstellingen van dit decreet zullen moeten gerealiseerd worden met de huidige middelen, vrezen we dat die niet zullen waargemaakt worden.”

Competentieontwikkeling

Er is nog een tweede klip om te nemen. Marianne Coopman: “Het is de verantwoordelijkheid van het Vlaams Parlement om het kader te voorzien voor de nodige opleidingsprogramma’s voor onderwijspersoneel. Het ziet er naar uit dat dit kader om financiële redenen kleiner zal worden dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor zal het onmogelijke aan de scholen en hun personeelsleden gevraagd worden. Met nefaste gevolgen voor de betrokken kinderen en jongeren.”

Oproep naar het Vlaams Parlement

Het is voor COC en het COV duidelijk: “De inwerkingtreding uitstellen tot wanneer Vlaanderen ook aan zijn andere verplichtingen voldaan heeft, biedt de meeste waarborgen op kwaliteitsvol onderwijs. In het belang van het kind moet Vlaanderen hier werk van maken. Niet langer met holle woorden en mooie volzinnen, maar met daden. Als blijkt dat het Vlaams Parlement zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, garanderen COC en het COV niet langer de sociale vrede.”

 

COV Afscheid Gust Govaerts