Op 19 maart 2015 roept het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector (ACOD, FCSOD & VSOA) van 11u tot 12u zijn militanten op om naar het Muntplein in Brussel te komen om daar te protesteren tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de federale en Vlaamse regering. Deze werden immers zonder ernstig sociaal overleg doorgedrukt waardoor het personeel én de gebruikers van de openbare sector bijzonder hard worden geraakt.

 

“De manier waarop de federale en de Vlaamse regering in het wilde weg inhakken op de werkingsmiddelen, het personeel en de investeringsbudgetten van de openbare sector, heeft grote gevolgen voor de openbare dienstverlening aan de burgers,” zegt Luc Hamelinck van FCSOD. “15% minder, 23% minder, 7% minder, en het gaat zo maar door. Rode draad doorheen het verhaal van de regering is de focus op cijfers. Wij willen dat ónze focus – het personeel, de mensen – ook wordt belicht tijdens overleg en onderhandelingen. En dat gebeurt nu heel duidelijk niet. Geen cijfers maar mensen zijn de rode draad van de openbare diensten.”

Op vele plaatsen moet het personeel dezelfde of zelfs meer taken uitvoeren met minder collega’s en minder middelen. “Daardoor neemt de werkdruk toe tot een onaanvaardbaar niveau en krijgen de burgers niet langer de dienstverlening waarop ze recht hebben.” Henk Herman van VSOA verwijst onder andere naar duurder en minder frequent openbaar vervoer, langere wachtlijsten in de zorgsector, duurdere kinderopvang, minder culturele activiteiten, hogere inschrijvingsgelden in het onderwijs en minder middelen voor justitie en een rechtvaardig fiscaal beleid. “Dat zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen hoe de regeringen de factuur van de besparingen doorschuiven naar de burgers. En als je in de openbare sector werkt, pakken ze je dubbel: als burger én als werknemer.”

Volgens Chris Reniers van de ACOD kan het personeel van de openbare sector ook de nieuwe pensioenmaatregelen van de regering Michel maar moeilijk verkroppen. “De manier waarop de ambtenaren voor de tweede maal in 3 jaar tijd een pensioenhervorming in de maag gesplitst krijgen, is ongezien. Als een olifant in een porseleinwinkel vernielt de federale regering het evenwichtig pensioenstelsel dat voor het personeel van de openbare diensten is opgebouwd.”

Met het afschaffen van de pensioenbonus en de preferentiële tantièmes, en het uitdoven van de diplomabonificatie, ontneemt de regering haar ambtenaren een pensioen dat zeker niet te hoog is, want het ligt op het niveau van het Europees gemiddelde.

Ook wie in de privé werkt, verliest volgens de vakbonden, zo elk perspectief op een hoger pensioen. “De regering verzaakt aan haar verantwoordelijkheid om alle werknemers een degelijk wettelijk pensioen te bieden – of ze nu in de private of de openbare sector werken. We zullen ons tegen deze pensioenafbraak blijven verzetten.”

COV Afscheid Gust Govaerts