Loopbaanpact: minachting voor onderwijspersoneel !

Ook COV Antwerpen is teleurgesteld over de bescheidenheid en beperktheid van het voorstel waarmee de onderwijsminister denkt de herwaardering van de leerkracht vorm te kunnen geven. Het biedt geen soelaas voor de ernstige noden voor het onderwijspersoneel van het basisonderwijs.

Op 24 januari 2017 stelde minister Crevits een ‘samenhangend geheel van maatregelen’ voor dat de loopbaan van de leraar aantrekkelijker moet maken. Het voorstel is ondermaats en een kaakslag voor alle onderwijspersoneel. Samen met de onderwijsvakbonden stelt het COV daarom een ultimatum aan de Vlaamse Regering: Tot 10 maart 2017 krijgt de Vlaamse regering de tijd om in de nodige financiële middelen te voorzien. Pas daarna kunnen de inhoudelijke besprekingen over échte maatregelen worden aangevat.

Lees de volledige tekst met de reactie van het COV (bijlage).

COV Afscheid Gust Govaerts